แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2560/61
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2560/61) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2561
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2561 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,150 3,066 1,931 1,896 -35 98% 62% 1,135 5,590 4,456 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
สิริกิติ์ 3,284 1,949 2,205 255 113% 67% 1,335 3,943 2,608
รวม 6,350 3,881 4,100 220 106% 65% 2,469 9,533 7,063
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,000 2,237 547 459 -89 84% 21% 1,690 4,940 3,250 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
วชิราลงกรณ 2,763 729 527 -202 72% 19% 2,033 3,242 1,209
รวม 5,000 1,277 985 -291 77% 20% 3,723 8,182 4,459
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,100 1,099 705 938 233 133% 85% 394 1,014 620 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 195 118 0 -118 0% 0% 78 503 426 8 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 33 14 18 4 128% 55% 19 97 78 15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 48 26 25 -1 96% 51% 22 8 - 15 ธ.ค. 58 - 12 เม.ย. 59
ปัตตานี บางลาง 623 620 0 0 0 0% 0% 620 1,089 470 5 มี.ค.61 - 2 ก.ย.61
- รัชชประภา 1,300 1,300 772 481 -291 62% 37% 528 2,922 2,393 1 พ.ย. 60 - 29 เม.ย. 61
- น้ำพุง 40 40 17 27 10 158% 68% 23 92 69 28 ธ.ค. 60- 1 พ.ค. 61
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง