แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2559/60
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2559/60) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 22 ต.ค. 2560
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2560 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 4,600 0 0 0 0 0% 0% 0 6,274 4,674 พ.ย.59 - เม.ย.60
สิริกิติ์ 0 0 0 0 0% 0% 0 5,379 2,379
รวม 0 0 0 0 0% 0% 0 11,652 7,052
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 2,950 0 0 0 0 0% 0% 0 5,047 5,047 ม.ค.60 - มิ.ย.60
วชิราลงกรณ 0 0 0 0 0% 0% 0 3,967 3,967
รวม 0 0 0 0 0% 0% 0 9,014 9,014
หนองหวาย อุบลรัตน์ 130 0 0 0 0 0% 0% 0 2,387 2,387 18 ธ.ค.59 - 13 พ.ค.60
ลำโดมน้อย สิรินธร 185 0 0 0 0 0% 0% 0 826 826 11 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 24 0 0 0 0 0% 0% 0 131 131 1 ธ.ค.59 - 26 เม.ย.60
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 36 0 0 0 0 0% 0% 0 18 - 15 ธ.ค.58 - 12 เม.ย.59
ปัตตานี บางลาง 580 0 0 0 0 0% 0% 0 450 450 02 มี.ค.60 - 30 ส.ค.60
- รัชชประภา 0 0 0 0 0 0% 0% 0 3,053 3,053 1 พ.ย.59 - 1 พ.ค.60
- น้ำพุง 0 0 0 0 0 0% 0% 0 156 156 28 ธ.ค.59 - 1 พ.ค.60
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง