แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2563/64
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2563/64) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,050 1,100 1,040 1,043
4
100%
95%
60 844 784 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
สิริกิติ์ 2,600 2,430 2,483
53
102%
95%
170 1,001 831
รวม 3,700 3,470 3,526
56
102%
95%
230 1,845 1,615
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,000 2,350 1,518 1,420
-98
94%
60%
832 1,484 652 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
วชิราลงกรณ 1,450 929 912
-17
98%
63%
521 754 233
รวม 3,800 2,447 2,332
-116
95%
61%
1,353 2,238 -633
หนองหวาย อุบลรัตน์ 645 645 636 544
-92
86%
84%
9.2 320 311 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 200 200 200 195
-5
98%
98%
0.0 320 320 5 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 38 38 36.5 52.7
16.2
144%
139%
1.5 35 33 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 55 55 51.2 58.3
7.1
114%
106%
3.8 6.4 - 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
- น้ำพุง 20 20 19.0 14.7
-4
78%
73%
1.1 58 57 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,228 656
-572
53%
50%
72 2,024 1,952 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ปัตตานี บางลาง 858 793 82 86
5
106%
11%
711 863 152 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง