แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2562/63
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2562/63) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 2 ก.ค. 2563
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,000 1,300 1,300 1,416
116
109%
109%
0 186 186 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
สิริกิติ์ 1,700 1,700 1,893
193
111%
111%
0 492 492
รวม 3,000 3,000 3,310
310
110%
110%
0 679 679
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,500 2,730 2,730 2,791
61
102%
102%
0 1,770 1,770 1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
วชิราลงกรณ 3,370 3,370 3,000
-370
89%
89%
0 793 793
รวม 6,100 6,100 5,790
-309
95%
95%
0 2,563 2,563
หนองหวาย อุบลรัตน์ 189 98 98 103
5
105%
105%
0.0 -263 -263 1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
ลำโดมน้อย สิรินธร 248 248 248 199
-49
80%
80%
0.0 171 171 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 11 8 8.0 10.2
2.2
127%
127%
0.0 9.8 9.8 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 10 10 10.0 10.7
0.7
107%
107%
0.0 4.5 - 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
- น้ำพุง 40 40 40.0 20.5
-20
51%
51%
0.0 27 27 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,300 1,318
18
101%
101%
0.0 1,390 1,390 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
ปัตตานี บางลาง 638 638 295 245
-50
83%
38%
343 694 351 4 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง