แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 22 ต.ค. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 0 0 0 0 0% 0% 0 2,125 2,125 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 0 0 0 0 0% 0% 0 2,474 2,474
รวม 0 0 0 0 0% 0% 0 4,598 4,598
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 0 0 0 0 0% 0% 0 5,316 5,316 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 0 0 0 0 0% 0% 0 4,852 4,852
รวม 0 0 0 0 0% 0% 0 10,168 10,168
หนองหวาย อุบลรัตน์ 189 0 0 0 0 0% 0% 0 25 25 1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 203 0 0 0 0 0% 0% 0 1,039 1,039 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 22 0 0 0 0 0% 0% 0 13 13 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 33 0 0 0 0 0% 0% 0 6 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 835 0 0 0 0 0% 0% 0 559 559 1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
- รัชชประภา 1,300 0 0 0 0 0% 0% 0 2,524 2,524 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 0 0 0 0 0% 0% 0 82 82 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง