แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2563/64
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2563/64) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 2563
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2563 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,050 1,200 221 163
-58
74%
14%
979 1,841 862 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
สิริกิติ์ 1,850 316 350
34
111%
19%
1,534 2,778 1,245
รวม 3,050 537 513
-24
96%
17%
2,513 4,619 2,107
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,000 1,800 0 0
0
0%
0%
0 3,059 3,059 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
วชิราลงกรณ 1,200 0 0
0
0%
0%
1,200 1,813 613
รวม 3,000 0 0
0
0%
0%
1,200 4,872 3,673
หนองหวาย อุบลรัตน์ 645 645 10 12
2
117%
2%
635 1,005 370 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 200 200 0 0
0
0%
0%
200 910 710 5 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 129 129 24.2 9.3
-15.0
38%
7%
105 119 15 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 10 0 0.0 3.3
3.3
0%
0%
0.0 18 - 1 พ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64
- น้ำพุง 20 20 3.8 0.1
-4
3%
0%
16 80 63 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
- รัชชประภา 1,300 1,300 244 72
-173
29%
6%
1,056 2,373 1,317 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ปัตตานี บางลาง 858 858 130 157
27
121%
18%
728 771 42 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง