แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2562/63
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2562/63) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 25 ต.ค. 2563
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2563 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,000 0 0 0
0
0%
0%
0 1,619 1,619 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
สิริกิติ์ 0 0 0
0
0%
0%
0 2,971 2,971
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 4,590 4,590
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,500 0 0 0
0
0%
0%
0 2,833 2,833 1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
วชิราลงกรณ 0 0 0
0
0%
0%
0 1,762 1,762
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 4,595 4,595
หนองหวาย อุบลรัตน์ 189 0 0 0
0
0%
0%
0.0 712 712 1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
ลำโดมน้อย สิรินธร 248 0 0 0
0
0%
0%
0.0 847 847 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 11 0 0.0 0.0
0.0
0%
0%
0.0 116 116 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 10 0 0.0 0.0
0.0
0%
0%
0.0 18 - 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
- น้ำพุง 40 0 0.0 0.0
0
0%
0%
0.0 75 75 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
- รัชชประภา 1,300 0 0 0
0
0%
0%
0.0 2,198 2,198 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
ปัตตานี บางลาง 638 0 0 0
0
0%
0%
0.0 567 567 4 พ.ค. 63 - 30 ก.ย. 63
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง