แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2563/64
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2563/64) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,050 1,200 559 501
-58
90%
42%
641 1,470 829 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
สิริกิติ์ 1,850 809 1,121
312
139%
61%
1,041 2,103 1,062
รวม 3,050 1,368 1,622
254
119%
53%
1,682 3,573 1,891
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,000 1,800 250 271
21
108%
15%
1,550 2,665 1,114 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
วชิราลงกรณ 1,200 165 205
40
124%
17%
1,035 1,457 422
รวม 3,000 415 476
61
115%
16%
2,585 4,121 1,287
หนองหวาย อุบลรัตน์ 645 645 254 154
-100
61%
24%
391 790 398 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 200 200 81 81
-1
99%
40%
119 709 590 5 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 38 38 12.6 23.3
10.7
185%
61%
25 97 72 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 55 55 21.3 23.2
1.9
109%
42%
34 6.7 - 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
- น้ำพุง 20 20 9.5 1.2
-8
13%
6%
11 76 65 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
- รัชชประภา 1,300 1,300 618 162
-456
26%
12%
682 2,363 1,680 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ปัตตานี บางลาง 858 858 451 587
136
130%
68%
407 1,136 730 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง