แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2563/64
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2563/64) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,050 1,100 1,100 1,103
4
100%
100%
0 356 356 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
สิริกิติ์ 2,600 2,600 2,604
3
100%
100%
0 582 582
รวม 3,700 3,700 3,707
7
100%
100%
0 938 938
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,000 2,350 2,270 2,138
-132
94%
91%
80 973 893 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
วชิราลงกรณ 1,450 1,394 1,370
-25
98%
94%
56 579 523
รวม 3,800 3,664 3,508
-157
96%
92%
136 1,552 -854
หนองหวาย อุบลรัตน์ 645 645 645 581
-64
90%
90%
0.0 332 332 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 200 200 200 195
-5
98%
98%
0.0 339 339 5 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 38 38 38.0 52.9
14.9
139%
139%
0.0 71 71 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 55 55 55.0 63.6
8.6
116%
116%
0.0 12 - 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
- น้ำพุง 20 20 20.1 16.8
-3
84%
84%
0.0 45 45 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,300 719
-581
55%
55%
0.0 1,895 1,895 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ปัตตานี บางลาง 858 1,156 554 557
3
101%
48%
602 695 93 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง