แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2563/64
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2563/64) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 7 มี.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 7 มี.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,050 1,252 847 775
-72
91%
62%
405 1,137 732 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
สิริกิติ์ 2,052 1,296 1,751
454
135%
85%
756 1,565 809
รวม 3,304 2,143 2,525
382
118%
76%
1,161 2,702 1,541
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,000 1,800 660 809
149
123%
45%
1,140 2,100 960 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
วชิราลงกรณ 1,200 436 556
121
128%
46%
764 1,084 320
รวม 3,000 1,096 1,365
270
125%
46%
1,904 3,183 619
หนองหวาย อุบลรัตน์ 645 645 459 321
-138
70%
50%
186 575 388 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 200 200 142 142
-1
100%
71%
58 564 506 5 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 38 38 23.8 41.6
17.8
175%
109%
14 49 34 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 55 55 41.6 49.0
7.4
118%
89%
13 7.2 - 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
- น้ำพุง 20 20 14.1 4.2
-10
30%
21%
6.0 72 66 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
- รัชชประภา 1,300 1,300 912 369
-543
40%
28%
388 2,204 1,816 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ปัตตานี บางลาง 858 858 660 969
308
147%
113%
198 927 730 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง