แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2564/65
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2564/65) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 6 ธ.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,550 2,551 182 132
-50
73%
5%
2,369 4,621 2,253 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
สิริกิติ์ 1,000 198 172
-26
87%
17%
802 1,635 833
รวม 3,550 380 304
-75
80%
9%
3,171 6,256 3,085
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,500 3,100 0 0
0
0%
0%
3,100 6,049 2,949 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
วชิราลงกรณ 2,400 0 0
0
0%
0%
2,400 4,657 2,257
รวม 5,500 0 0
0
0%
0%
5,500 10,706 5,206
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,295 1,295 151 482
331
318%
37%
1,144 1,759 615 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
ลำโดมน้อย สิรินธร 210 210 4 0
-4
0%
0%
206 943 736 5 ธ.ค. 64 - 9 เม.ย. 65
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 38 38 7.6 18.2
10.6
240%
48%
30 123 92 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 58 58 11.5 11.7
0.2
102%
20%
46 18 - 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
- น้ำพุง 20 20 4.0 0.1
-4
3%
1%
16 88 72 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในเขื่อน
- รัชชประภา 1,315 1,315 262 136
-126
52%
10%
1,053 3,135 2,081 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
ปัตตานี บางลาง 0 0 0 0
0
0%
0%
0.0 575 575 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง