แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2563/64
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2563/64) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 21 ต.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,050 0 0 0
0
0%
0%
0 3,758 3,758 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
สิริกิติ์ 0 0 0
0
0%
0%
0 1,556 1,556
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 5,314 5,314
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,000 0 0 0
0
0%
0%
0 5,223 5,223 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
วชิราลงกรณ 0 0 0
0
0%
0%
0 4,525 4,525
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 9,748 9,748
หนองหวาย อุบลรัตน์ 645 0 0 0
0
0%
0%
0.0 2,024 2,024 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 200 0 0 0
0
0%
0%
0.0 924 924 5 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 38 0 0.0 0.0
0.0
0%
0%
0.0 128 128 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 55 0 0.0 0.0
0.0
0%
0%
0.0 18 - 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
- น้ำพุง 20 0 0.0 0.0
0
0%
0%
0.0 83 83 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
- รัชชประภา 1,300 0 0 0
0
0%
0%
0.0 2,903 2,903 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ปัตตานี บางลาง 858 0 0 0
0
0%
0%
0.0 434 434 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง