แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2560/61
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2560/61) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,350 0 0 177 177 0% 0% 0 5,983 5,983 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
สิริกิติ์ 0 0 222 222 0% 0% 0 5,396 5,396
รวม 0 0 399 399 0% 0% 0 11,379 11,379
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,000 0 0 0 0 0% 0% 0 6,157 6,157 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
วชิราลงกรณ 0 0 0 0 0% 0% 0 4,668 4,668
รวม 0 0 0 0 0% 0% 0 10,825 10,825
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 0 0 0 0 0% 0% 0 255 255 1 ธ.ค. 60 - 15 พ.ค. 61
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 0 0 147 147 0% 0% 0 531 531 8 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 0 0 0 0 0% 0% 0 75 75 15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 0 0 0 0 0% 0% 0 15 - 15 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
ปัตตานี บางลาง 623 0 0 0 0 0% 0% 0 682 682 1 เม.ษ.61 - 30 ก.ย.61
- รัชชประภา 1,300 0 0 105 105 0% 0% 0 3,443 3,443 1 พ.ย. 60 - 29 เม.ย. 61
- น้ำพุง 40 0 0 0 0 0% 0% 0 119 119 28 ธ.ค. 60- 1 พ.ค. 61
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง