แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2562/63
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2562/63) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2563
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2563 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,000 1,274 1,085 1,227
142
113%
96%
189 951 762 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
สิริกิติ์ 1,631 1,378 1,600
222
116%
98%
253 1,112 859
รวม 2,905 2,463 2,827
363
115%
97%
442 2,063 1,621
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,500 2,730 1,410 1,456
46
103%
53%
1,320 3,161 1,841 1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
วชิราลงกรณ 3,370 1,874 1,679
-195
90%
50%
1,496 2,146 650
รวม 6,100 3,284 3,134
-149
95%
51%
2,816 5,307 2,491
หนองหวาย อุบลรัตน์ 166 190 146 81
-65
55%
43%
43 -211 -254 1 พ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63
ลำโดมน้อย สิรินธร 248 248 248 132
-116
53%
53%
0 371 370 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 11 8 6.7 8.7
2.0
129%
109%
1 1 0 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 10 10 9.0 9.1
0.0
100%
91%
1 1 - 1 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63
- น้ำพุง 40 40 33.3 10.6
-23
32%
27%
7 63 56 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,107 1,098
-9
99%
84%
193 1,782 1,590 1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
ปัตตานี บางลาง 290 290 0 0
0
0%
0%
290 757 467 1 พ.ค. 63 - 31 ก.ค. 63
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง