แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2560/61
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2560/61) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2560
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2560 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,150 3,066 359 244 -115 68% 8% 2,707 0 -1,598 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
สิริกิติ์ 3,284 377 315 -62 84% 10% 2,907 0 -3,816
รวม 6,350 736 559 -177 76% 9% 5,614 0 -5,414
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,000 2,237 0 0 0 0% 0% 2,237 0 -2,237 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
วชิราลงกรณ 2,763 0 0 0 0% 0% 2,763 0 -2,763
รวม 5,000 0 0 0 0% 0% 5,000 0 -5,000
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,100 1,099 33 320 286 956% 29% 1,066 0 -1,066 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 195 3 0 -3 0% 0% 192 0 -192 8 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 39 0 2 2 0% 4% 39 0 -39 15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 - 15 ธ.ค. 58 - 12 เม.ย. 59
ปัตตานี บางลาง 623 620 0 0 0 0% 0% 620 0 -620 5 มี.ค.61 - 2 ก.ย.61
- รัชชประภา 1,300 1,300 236 145 -92 61% 11% 1,064 0 -1,064 1 พ.ย. 60 - 29 เม.ษ. 61
- น้ำพุง 40 40 0 0 0 0% 0% 40 0 -40 28 ธ.ค. 60- 1 พ.ค. 61
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง