แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2564/65
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2564/65) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2565
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,550 2,551 981 1,140
159
116%
45%
1,570 3,639 2,069 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
สิริกิติ์ 1,000 479 510
31
107%
51%
521 1,383 861
รวม 3,550 1,459 1,650
190
113%
46%
2,091 5,022 2,931
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,500 3,100 356 221
-135
62%
7%
2,744 5,942 3,198 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
วชิราลงกรณ 2,400 278 236
-42
85%
10%
2,122 4,265 2,143
รวม 5,500 634 457
-177
72%
8%
4,866 10,208 5,342
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,295 1,295 641 1,222
582
191%
94%
655 1,206 551 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
ลำโดมน้อย สิรินธร 210 210 120 122
2
101%
58%
90 764 674 5 ธ.ค. 64 - 9 เม.ย. 65
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 38 38 18.3 32.2
13.9
176%
85%
20 106 86 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 58 58 27.8 29.1
1.2
104%
50%
30 8.4 - 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
- น้ำพุง 20 20 9.7 3.8
-6
40%
19%
10 82 71 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในเขื่อน
- รัชชประภา 1,315 1,315 632 428
-204
68%
33%
683 2,971 2,288 1 พ.ย. 64 - 30 เม.ย. 65
ปัตตานี บางลาง 0 0 0 0
0
0%
0%
0.0 855 855 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง