แผนผังน้ำระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง


ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1VKD01อ.ทองผาภูมิ5.7879.78640.8427-05-2567 22:00:00
2VKD02บ้านหินดาด3.9567.95355.9527-05-2567 22:00:00
3VKD03บ้านลิ่นถิ่น (K.54)2.2162.81129.6827-05-2567 22:00:00
4VKD04บ้านปากแซง (K.58)2.9342.43211.5227-05-2567 22:00:00
5VKD05บ้านลุ่มสุ่ม (K.10)3.2733.67215.5727-05-2567 22:00:00
6VKD06บ้านวังเย็น (K.37)3.9923.79172.9927-05-2567 22:00:00
7VKD07บ้านแม่น้ำน้อย0.0957.090.0027-05-2567 22:00:00
8VKD08สะพานมิตรภาพชุมพล0.0594.600.2727-05-2567 22:00:00
9VKD09วัดหินแท่น (K.62)0.0249.021.5327-05-2567 22:00:00
10SND02บ้านหนองบัว (K.35A)1.3624.1866.2827-05-2567 22:00:00
11SND03วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)1.5622.77N/A27-05-2567 22:00:00
12SND04เขื่อนแม่กลอง1.8322.97N/A27-05-2567 22:00:00
13SND05วัดหนองปรือ-0.51125.410.0027-05-2567 22:00:00
14SND06โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก0.0940.090.0027-05-2567 22:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1K.10บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี2.7333.13172.4027-05-2567 19:00:00
2K.11Aบ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี2.1611.86208.8027-05-2567 19:00:00
3K.12บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี1.1840.88-27-05-2567 18:00:00
4K.17บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี-0.0697.442.4827-05-2567 19:00:00
5K.31บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี3.2457.445.3027-05-2567 19:00:00
6K.32Aบ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี0.8783.141.2527-05-2567 19:00:00
7K.35Aบ้านหนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี2.4223.9248.8027-05-2567 19:00:00
8K.37บ้านวังเย็น อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี4.1423.94192.2027-05-2567 18:00:00
9K.3Aบ้านลุ่ม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี8.8522.85-27-05-2567 19:00:00
10K.54สะพานรถยนต์บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี1.6462.2454.8027-05-2567 19:00:00
11K.58บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี3.1642.66238.4027-05-2567 19:00:00
12K.62บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี-0.1648.84-27-05-2567 19:00:00