แผนผังน้ำระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1VKD01อ.ทองผาภูมิ5.1379.13444.6230-11-2566 01:00:00
2VKD02บ้านหินดาด3.9167.91343.3430-11-2566 01:00:00
3VKD03บ้านลิ่นถิ่น (K.54)2.8663.46220.2330-11-2566 01:00:00
4VKD04บ้านปากแซง (K.58)2.7642.26192.5930-11-2566 01:00:00
5VKD05บ้านลุ่มสุ่ม (K.10)3.4633.86230.9030-11-2566 01:00:00
6VKD06บ้านวังเย็น (K.37)3.9323.73164.9330-11-2566 01:00:00
7VKD07บ้านแม่น้ำน้อย0.3257.326.7630-11-2566 01:00:00
8VKD08สะพานมิตรภาพชุมพล0.7995.268.5419-11-2566 03:00:00
9VKD09วัดหินแท่น (K.62)0.4149.414.7830-11-2566 01:00:00
10SND02บ้านหนองบัว (K.35A)1.8624.68110.3130-11-2566 01:00:00
11SND03วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)0.9622.17N/A30-11-2566 01:00:00
12SND04เขื่อนแม่กลอง1.7722.90N/A30-11-2566 01:00:00
13SND05วัดหนองปรือ-0.50125.420.0030-11-2566 01:00:00
14SND06โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก1.7141.7124.3730-11-2566 01:00:00

ลำดับที่
รหัสสถานี
ชื่อสถานี
ระดับน้ำ(ม.)
ระดับน้ำ(ม. รทก.)
ปริมาณ(ลบ.ม/วินาที)
ณ วัน-เดือน-ปี : เวลา
1K.10บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี3.2833.68216.4029-11-2566 22:00:00
2K.11Aบ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี1.5711.27117.9529-11-2566 22:00:00
3K.12บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี1.0540.755.2629-11-2566 22:00:00
4K.17บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี0.2197.716.1829-11-2566 22:00:00
5K.31บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี3.5457.7412.6329-11-2566 22:00:00
6K.32Aบ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี0.7983.060.8729-11-2566 22:00:00
7K.35Aบ้านหนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี3.8525.35186.6829-11-2566 22:00:00
8K.37บ้านวังเย็น อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี3.9523.75167.5029-11-2566 22:00:00
9K.3Aบ้านลุ่ม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี8.9222.92-29-11-2566 22:00:00
10K.54สะพานรถยนต์บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี1.9562.5593.5029-11-2566 22:00:00
11K.58บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี3.0542.55225.7529-11-2566 22:00:00
12K.62บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี0.1949.192.9629-11-2566 22:00:00