แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี2563
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2562/63) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,550 0 0 0
0
0%
0%
0 844 844 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
สิริกิติ์ 0 0 0
0
0%
0%
0 1,001 1,001
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 1,845 1,845
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 4,000 0 0 0
0
0%
0%
0 1,484 1,484 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
วชิราลงกรณ 0 0 0
0
0%
0%
0 754 754
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 2,238 2,238
หนองหวาย อุบลรัตน์ 139 0 0 0
0
0%
0%
0.0 320 320 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
ลำโดมน้อย สิรินธร 890 0 0 0
0
0%
0%
0.0 320 320 1 พ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 15 0 0.0 0.0
0.0
0%
0%
0.0 35 35 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 34 0 0.0 0.0
0.0
0%
0%
0.0 6.4 - 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- น้ำพุง 60 0 0.0 0.0
0
0%
0%
0.0 58 58 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- รัชชประภา 0 0 0
0
0%
0%
0.0 2,024 2,024 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
ปัตตานี บางลาง 0 0 0
0
0%
0%
0.0 863 863 1 ต.ค. 63 - 3 พ.ค. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง