แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี2564
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2564) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 6 ธ.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,300 1,000 1,000 977
-24
98%
98%
0 4,621 4,621 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
สิริกิติ์ 1,300 1,300 2,018
718
155%
155%
0 1,635 1,635
รวม 2,300 2,300 2,994
695
130%
130%
0 6,256 6,256
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 2,800 1,100 1,000 923
-77
92%
84%
100 6,049 5,949 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
วชิราลงกรณ 1,700 1,467 1,325
-142
90%
78%
233 4,657 4,423
รวม 2,800 2,467 2,247
-219
91%
80%
333 10,706 10,373
หนองหวาย อุบลรัตน์ 281 812 812 1,150
338
142%
142%
0.0 1,759 1,759 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 1,045 1,036 1,036 0
-1,036
0%
0%
0.0 943 943 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 69 69 69.2 109.8
40.6
159%
159%
0.0 123 123 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 0 0.0 128.4
128.4
0%
0%
0.0 18 - 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- น้ำพุง 50 50 49.6 53.0
3
107%
107%
0.0 88 88 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
- รัชชประภา 1,000 1,000 1,000 1,262
262
126%
126%
0.0 3,135 3,135 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ปัตตานี บางลาง 580 580 235 431
196
183%
74%
345 575 230 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง