หน้าหลัก รายงาน

ตำแหน่งสถานีโทรมาตร PD01
เลือกสถานีโทรมาตรและช่วงเวลา
ชื่อโทรมาตร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

คำนวณค่าความคลาดเคลื่อน
Root Mean Square Error (RMSE) :   0.0000
Mean Absolute Error (MAE) :   0.0000
แสดงข้อมูล
ลำดับที่ ว-ด-ป : เวลา ระดับน้ำ ม.(รทก.) ผลต่างระดับน้ำ
(เมตร)
PD01
กฟผ.
P.12C
กรมชลประทาน
121-04-2564 00:00:00---
221-04-2564 01:00:00---
321-04-2564 02:00:00---
421-04-2564 03:00:00---
521-04-2564 04:00:00---
621-04-2564 05:00:00---
721-04-2564 06:00:00-128.62-
821-04-2564 07:00:00---
921-04-2564 08:00:00---
1021-04-2564 09:00:00---
1121-04-2564 10:00:00---
1221-04-2564 11:00:00---
1321-04-2564 12:00:00---
1421-04-2564 13:00:00---
1521-04-2564 14:00:00---
1621-04-2564 15:00:00---
1721-04-2564 16:00:00---
1821-04-2564 17:00:00---
1921-04-2564 18:00:00---
2021-04-2564 19:00:00---
2121-04-2564 20:00:00---
2221-04-2564 21:00:00---
2321-04-2564 22:00:00---
2421-04-2564 23:00:00---
กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างสถานี PD01 และ สถานี P.12C