หน้าหลัก รายงาน

ตำแหน่งสถานีโทรมาตร PD01
เลือกสถานีโทรมาตรและช่วงเวลา
ชื่อโทรมาตร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

คำนวณค่าความคลาดเคลื่อน
Root Mean Square Error (RMSE) :   0.0000
Mean Absolute Error (MAE) :   0.0000
แสดงข้อมูล
ลำดับที่ ว-ด-ป : เวลา ระดับน้ำ ม.(รทก.) ผลต่างระดับน้ำ
(เมตร)
PD01
กฟผ.
P.12C
กรมชลประทาน
126-07-2564 00:00:00---
226-07-2564 01:00:00---
326-07-2564 02:00:00---
426-07-2564 03:00:00---
526-07-2564 04:00:00---
626-07-2564 05:00:00---
726-07-2564 06:00:00---
826-07-2564 07:00:00---
926-07-2564 08:00:00---
1026-07-2564 09:00:00---
1126-07-2564 10:00:00---
1226-07-2564 11:00:00---
1326-07-2564 12:00:00---
1426-07-2564 13:00:00---
1526-07-2564 14:00:00---
1626-07-2564 15:00:00---
1726-07-2564 16:00:00---
1826-07-2564 17:00:00---
1926-07-2564 18:00:00---
2026-07-2564 19:00:00---
2126-07-2564 20:00:00---
2226-07-2564 21:00:00---
2326-07-2564 22:00:00---
2426-07-2564 23:00:00---
กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ระหว่างสถานี PD01 และ สถานี P.12C