ตำแหน่งสถานีโทรมาตร BBD01
เลือกสถานีโทรมาตรและช่วงเวลา
ชื่อโทรมาตร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

คำนวณค่าความคลาดเคลื่อน
Root Mean Square Error (RMSE) :   0.6939
Mean Absolute Error (MAE) :   0.5231
แสดงข้อมูล
ลำดับที่ ว-ด-ป : เวลา ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
ระดับน้ำ ม.(รทก.) ผลต่างระดับน้ำ
(เมตร)
BBD01
กฟผ.
P.12C
กรมชลประทาน
120-04-2567 00:00:000.0131.97--
220-04-2567 01:00:000.0132.37--
320-04-2567 02:00:000.0129.95--
420-04-2567 03:00:000.0128.81--
520-04-2567 04:00:000.0128.64128.770.13
620-04-2567 05:00:000.0129.76128.770.99
720-04-2567 06:00:000.0129.88129.750.13
820-04-2567 07:00:000.0130.89129.851.04
920-04-2567 08:00:000.0129.63129.620.01
1020-04-2567 09:00:000.0129.83--
1120-04-2567 10:00:000.0129.54129.690.15
1220-04-2567 11:00:000.0130.00--
1320-04-2567 12:00:000.0130.18--
1420-04-2567 13:00:000.0130.08130.060.02
1520-04-2567 14:00:000.0130.31--
1620-04-2567 15:00:000.0130.98130.050.93
1720-04-2567 16:00:000.0131.63--
1820-04-2567 17:00:000.0131.45130.640.81
1920-04-2567 18:00:000.0131.05130.640.41
2020-04-2567 19:00:000.0131.53130.640.89
2120-04-2567 20:00:000.0132.12130.831.29
2220-04-2567 21:00:000.0132.25132.250
2320-04-2567 22:00:000.0132.04--
2420-04-2567 23:00:000.0132.05--
กราฟแสดงข้อมูลระดับน้ำเปรียบเทียบระหว่างสถานี BBD01 และ สถานี P.12C
กราฟแสดงข้อมูลปริมาณฝนสถานี BBD01