หน้าหลัก รายงาน


ประเภทของรายงาน วันที่
เขื่อน


สรุปค่าความคลาดเคลื่อนระบบโทรมาตร วันที่ 07 ธันวาคม 2564
ชั่วโมง/สถานี PD01 ท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่างPD06 แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุงPD08 การประปาเมืองกำแพงเพชรWD01 แม่น้ำวังที่ อ.เถินWD02 แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา
00:00-----
01:00---0.04-
02:00---0.03-
03:00---0.03-
04:00---0.03-
05:00---0.03-
06:00-4.450.20.046.27
07:00---0.04-
08:00---0.04-
09:00-----
10:00-----
11:00-----
12:00-----
13:00-----
14:00-----
15:00-----
16:00-----
17:00-----
18:00-----
19:00-----
20:00-----
21:00-----
22:00-----
23:00-----
AVG-4.450.200.046.27