หน้าหลัก รายงาน


ประเภทของรายงาน วันที่
เขื่อน


สรุปค่าความคลาดเคลื่อนระบบโทรมาตร วันที่ 21 เมษายน 2564
ชั่วโมง/สถานี PD01 ท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่างPD06 แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุงPD08 การประปาเมืองกำแพงเพชรWD01 แม่น้ำวังที่ อ.เถินWD02 แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา
00:00-----
01:00-----
02:00-----
03:00-----
04:00-----
05:00-----
06:00-0.050.15-6.51
07:00-----
08:00-----
09:00-----
10:00-----
11:00-----
12:00-----
13:00-----
14:00-----
15:00-----
16:00-----
17:00-----
18:00-----
19:00-----
20:00-----
21:00-----
22:00-----
23:00-----
AVG-0.050.15-6.51