ภาพรวมข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า เชื่อมโยงจากหน่วยงานในประเทศไทย
ฝนสะสมรายวัน ประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2022
ข้อมูลเฉลี่ยจาก
'EGAT','TMD','HII','DWR' (2268 สถานี)

ภาพพยากรณ์ :

Legend :

เลือกขอบเขต IDW:

เลือกที่มาของข้อมูล :

เลือกวัน :