ภาพรวมข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่า เชื่อมโยงจากหน่วยงานในประเทศไทย
ฝนสะสมรายวัน ประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2021
ข้อมูลเฉลี่ยจาก
'EGAT','TMD','HII','DWR' (1172 สถานี)

ภาพพยากรณ์ :

Legend :

เลือกขอบเขต IDW:

เลือกที่มาของข้อมูล :

เลือกวัน :