สถานการณ์ปริมาณน้ำเขื่อนต่าง ( 27 June, 2022 )
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนน้ำพุง
เขื่อนห้วยกุ่ม
หมายเหตุ
1.แสดงปริมาตรน้ำเก็บกักทั้งหมด(คิดเป็น%ของความจุ)
2.ใช้เกณฑ์ Rule Curve ในการแบ่งสถานะ
    สีเทา   คือ ปริมาณใช้การไม่ได้ (Dead Storage)
    สีส้ม    คือ น้ำน้อย (ต่ำกว่า Lower Rule Curve)
    สีเขียว คือ น้ำปกติ (อยู่ระหว่าง Upper และ Lower Rule Curve)
    สีแดง  คือ น้ำมาก (สูงกว่า Upper Rule Curve)
3.แสดงข้อมูลรายชั่วโมงล่าสุด ยกเว้น(CLB NP HK SRD เป็นรายวัน)
* สำหรับเขื่อนที่ไม่มี Rule Curve ใช้เกณฑ์น้ำน้อยที่ต่ำกว่า 30% และน้ำมากคือเกิน 80%