ปริมาณน้ำใช้การได้เขื่อนต่างๆ ( 7 December, 2021 )
เขื่อนภูมิพล
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนบางลาง
เขื่อนอุบลรัตน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์
เขื่อนน้ำพุง
เขื่อนห้วยกุ่ม
หมายเหตุ
1.แสดงปริมาณใช้การได้(%ของความจุใช้การได้)
2.ใช้เกณฑ์ Rule Curve ในการแบ่งสถานะ
    สีส้ม    คือ น้ำน้อย (ต่ำกว่า Lower Rule Curve)
    สีเขียว คือ น้ำปกติ (อยู่ระหว่าง Upper และ Lower Rule Curve)
    สีแดง  คือ น้ำมาก (สูงกว่า Upper Rule Curve)
3.แสดงข้อมูลรายชั่วโมง ยกเว้น(CLB NP HK SRD เป็นรายวัน)