เขื่อน

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

น้ำไหลเข้า

น้ำระบาย

MCM

%

MCM

%

MCM

%

MCM

MCM

เขื่อนภูมิพล

10,445

78

6,645

69

-1,726

-21

8.22

13

เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง

5

95

5

95

1

18

13

13

เขื่อนสิริกิติ์

6,061

64

3,211

48

-741

-19

2.23

12

เขื่อนศรีนครินทร์

14,689

83

4,424

59

-1,281

-22

8.99

8.16

เขื่อนท่าทุ่งนา

43

78

14

53

0

-3

7.81

7.02

เขื่อนวชิราลงกรณ

7,860

89

4,848

83

1,732

56

2.97

13

เขื่อนอุบลรัตน์

2,349

97

1,767

96

-67

-4

0

10

เขื่อนสิรินธร

1,796

91

964

85

51

6

0

4.06

เขื่อนจุฬาภรณ์

139

85

102

81

-15

-12

0.12

0

เขื่อนห้วยกุ่ม

20

100

19

100

1

5

0.01

0

เขื่อนน้ำพุง

142

86

133

85

52

64

0.01

0.31

เขื่อนรัชชประภา

4,433

79

3,081

72

652

27

5.85

3.93

เขื่อนบางลาง

920

63

644

55

53

9

9.91

6.03

รวม

48,900

80

25,856

67

-1,288

-5

38

69

สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:00 น.

อ่างฯ ที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า URC    2     แห่ง
ปริมาณน้ำอยู่ระหว่าง URC-LRC    8    แห่ง
ปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่า LRC    1     แห่ง
ไม่มีอ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า Dead Storage

กองจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 68186

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน