สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
15 พ.ย. 2561
ปริมาณน้ำกักเก็บ
15 พ.ย. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
15 พ.ย. 2561
ปริมาณน้ำใช้งานได้
15 พ.ย. 2560
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
15 พ.ย. 2561
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 09 พ.ย. - 15 พ.ย. 2561 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 247.35 9,783 73 5,983 62 7,053 73 -1,069.96-9.86 15 20 129 113 11 3,679
สิริกิติ์ 156.94 8,246 87 5,396 81 5,639 85 -243.04-2.86 11 20 66 123 -62.87 1,264
รวม 18,029 78 11,379 70 12,692 78 -1,313.00-6.79 27 40 194 236 -52.32 4,943
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 176.77 16,422 93 6,157 82 5,297 71 8615.53 15 14 83 89 -11.99 1,323
ท่าทุ่งนา 58.64 47 91 18 79 13 55 5.4413 13 12 82 82 0.60 4.92
วชิราลงกรณ 151.84 7,680 87 4,668 80 4,001 68 6679.51 3.10 13 38 93 -61.07 1,180
รวม 24,149 91 10,843 81 9,310 70 1,5336.78 18 25 121 175 -72.46 2,508
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 176.47 837 34 255 14 2,024 109 -1,768.23-67.87 1.62 0.50 10 3.53 -1.96 1,594
สิรินธร 139.87 1,362 69 531 47 815 72 -284.36-17.27 0.76 0.00 5.32 0.00 0.00 604
จุฬาภรณ์ 753.68 112 69 75 59 122 96 -46.38-29.21 0.69 0.09 3.70 0.39 3.17 51
ห้วยกุ่ม 310.52 17 83 15 82 19 101 -3.61-17.60 0.03 0.00 0.35 0.00 0.31 3.34
น้ำพุง 282.11 128 77 119 76 149 95 -29.63-18.85 0.20 0.30 0.98 0.90 -0.74 38
รวม 2,456 52 996 30 3,128 95 -2,132.22-46.47 3.30 0.89 20 4.82 0.78 2,291
ภาคใต้
รัชชประภา 90.17 4,795 85 3,443 80 3,039 71 4049.20 3.68 4.96 39 39 -3.30 844
บางลาง 104.86 958 66 682 58 482 41 20026 5.85 7.05 51 37 13 496
รวม 5,753 81 4,125 75 3,521 64 60412 9.53 12 89 76 9.61 1,340
รวมทุกแห่ง 50,387 82 27,342 71 28,651 75 -1,308.17-2.53 57 78 425 492 -114.39 11,083