สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
22 ตุลาคม 2562 เวลา 24.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
22 ต.ค. 2562
ปริมาณน้ำกักเก็บ
22 ต.ค. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
22 ต.ค. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
22 ต.ค. 2561
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
22 ต.ค. 2562
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 16 ต.ค. - 22 ต.ค. 2562 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รับน้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 228.28 5,925 44 2,125 22 5,463 57 -3,338.29-61.11 8.83 6.86 111 52 57 7,537
เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 137.22 2.51 51 2.51 51 4.10 83 -1.59-38.78 6.86 6.90 52 52 0.20 2.41
สิริกิติ์ 143.59 5,324 56 2,474 37 5,485 82 -3,011.87-54.91 9.56 8.95 55 63 -11.71 4,187
รวม 11,251 49 4,601 28 10,953 67 -6,351.75-57.99 25 23 218 166 45 11,726
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 174.63 15,581 88 5,316 71 6,089 81 -773.34-12.70 9.82 13 104 73 27 2,164
ท่าทุ่งนา 58.47 46 88 17 73 16 69 0.895.55 12 10 64 61 3.49 6.19
วชิราลงกรณ 152.35 7,864 89 4,852 83 4,837 83 150.30 8.76 15 61 90 -36.38 996
รวม 23,490 88 10,185 76 10,942 82 -757.92-6.93 19 25 165 151 -5.85 3,166
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 175.16 606 25 25 1.33 232 13 -207.39-89.37 0.00 0.32 0.00 2.15 -11.03 1,825
สิรินธร 141.86 1,870 95 1,039 92 559 49 48086 0.94 0.00 7.49 0.00 -2.79 96
จุฬาภรณ์ 743.00 51 31 13 11 78 61 -64.23-82.67 0.05 0.00 0.27 0.00 0.19 113
ห้วยกุ่ม 305.00 7.20 36 5.69 30 5.72 31 -0.03-0.52 0.00 0.00 0.07 0.00 0.06 13
น้ำพุง 279.86 90 55 82 52 119 76 -36.87-31.11 0.07 0.00 0.64 0.00 0.14 75
รวม 2,625 55 1,164 35 993 30 17117 1.06 0.32 8.47 2.15 -13.43 2,123
ภาคใต้
รัชชประภา 84.21 3,876 69 2,524 59 3,494 82 -969.89-27.76 5.23 6.32 32 36 -7.19 1,763
บางลาง 101.90 836 57 559 47 625 53 -65.80-10.52 6.69 6.59 49 34 15 619
รวม 4,712 66 3,084 56 4,120 75 -1,035.69-25.14 12 13 81 70 7.41 2,381
รวมทุกแห่ง 42,078 68 19,033 50 27,007 70 -7,974.00-29.52 57 54 472 390 33 19,397กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-436-8171