เขื่อนภูมิพล : -
เขื่อนสิริกิติ์ : -
ลุ่มน้ำแม่กลอง : -
เขื่อนรัชชประภา : -
เขื่อนอุบลรัตน์ : -
เขื่อนปากมูล : -
เขื่อนน้ำพุง : -
เหมืองแม่เมาะ : -
-1 : ไม่มีการตรวจวัด
0 : อุปกรณ์เสีย (ยังไม่ทราบสาเหตุ)
1 : อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
2 : ปิดเครื่องเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์
3 : ท่อลมลอย/เซนเซอร์เสีย
4 : RTUมีปัญหา
5 : ข้อมูลมีปัญหา
6 : ระบบไฟมีปัญหา
** คลิกปุ่ม hold เมื่อต้องการแก้ไขค่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป