เขื่อนภูมิพล : BBPU01 , BBPU03 , BBPU05 , BBPU06 , BBPD01 , BBWD01 ดี : 10 สถานี , เสีย : 6 สถานี
เขื่อนสิริกิติ์ : SKTU04 , SKTU08 , SKTU10 , SKTD06 , SKTD08 , SKTD09 , SKTD10 , SKTD11 ดี : 13 สถานี , เสีย : 8 สถานี
ลุ่มน้ำแม่กลอง : MKTD01 , MKTD02 , MKTD03 , MKTD04 , MKAU01 , MKAU02 , MKAU03 , MKAU04 , MKAU05 , MKTD09 , MKTD10 , MKTD11 , MKTD12 , MKTD13 , MKTD14 , MKTD15 , MKTD16 , MKTD17 ดี : 7 สถานี , เสีย : 18 สถานี
เขื่อนรัชชประภา : RPBTU01 , RPBTU02 , RPBTD02 , RPBTD08 , RPBTD09 , RPBTD14 ดี : 11 สถานี , เสีย : 6 สถานี
เขื่อนอุบลรัตน์ : URCD01 , URCD02 , URCD03 , URCU01 , URTU03 , URTD01 , URTD03 , URTD04 ดี : 9 สถานี , เสีย : 8 สถานี
เขื่อนปากมูล : PMSD02 , PMSD03 , PMSD04 , PMSD06 , PMSD07 , PMTS1 , PMTS2 , PMTS3 , PMTS4 , PMTS5 , PMTS6 , PMTS7 , PMTS12 , PMTS14 , PMTS15 , PMTS16 , PMTS17 , PMTS18 , PMTS19 , PMTS20 ดี : 0 สถานี , เสีย : 20 สถานี
เขื่อนน้ำพุง : NPNPU01 , NPNPD02 ดี : 2 สถานี , เสีย : 2 สถานี
เหมืองแม่เมาะ : MMMM01 ดี : 4 สถานี , เสีย : 1 สถานี
-1 : ไม่มีการตรวจวัด
0 : อุปกรณ์เสีย (ยังไม่ทราบสาเหตุ)
1 : อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติ
2 : ปิดเครื่องเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์
3 : ท่อลมลอย/เซนเซอร์เสีย
4 : RTUมีปัญหา
5 : ข้อมูลมีปัญหา
6 : ระบบไฟมีปัญหา
** คลิกปุ่ม hold เมื่อต้องการแก้ไขค่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป
โทรมาตรเขื่อนภูมิพล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018
No. Station Status Value Remark Graph
Rain WL Q Rain WL Q
1 BBPU01
แม่น้ำปิงที่ อ.ดอยหล่อ
hold hold hold 0 - -
2 BBPU02
แม่น้ำปิงที่ อ.ฮอด
hold hold hold 000
3 BBPU03
อ.อมก๋อย
hold 0 N/A N/A
4 BBPU04
ห้วยแม่ตื่นที่ อ.อมก๋อย
hold hold hold 00.5610
5 BBPU05
เขื่อนภูมิพล
hold 0 N/A N/A
6 BBPU06
hold hold N/A 4.942 -
7 BBPD01
ท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง
hold hold hold 012.495 -
8 BBPD02
แม่น้ำปิงที่ อ.บ้านตาก
hold hold N/A -0.6230
9 BBPD03
ห้วยตากที่ อ.บ้านตาก
hold hold hold 0-0.6520.23
10 BBPD04
ห้วยแม่ท้อที่ อ.เมือง จ.ตาก
hold hold hold 01.0410.206157
11 BBPD05
ห้วยแม่ระกาที่ อ.เมือง จ.ตาก
hold 0 N/A N/A
12 BBPD06
แม่น้ำปิงที่ อ.คลองขลุง
hold hold hold 01.479286.532
13 BBPD07
การประปาเมืองตาก
hold hold N/A 0.250
14 BBPD08
การประปาเมืองกำแพงเพชร
hold hold N/A 1.1570
15 BBWD01
แม่น้ำวังที่ อ.เถิน
hold hold hold - 1.050
16 BBWD02
แม่น้ำวังที่ อ.สามเงา
hold hold hold 01.1640
โทรมาตรเขื่อนสิริกิติ์ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018
No. Station Status Value Remark Graph
Rain WL Q Rain WL Q
1 SKTU01
อ.ทุ่งช้าง
hold 0 N/A N/A
2 SKTU02
อ.ท่าวังผา (N.64)
hold hold hold 03.382296.48
3 SKTU03
อ.เมืองน่าน (N.1)
hold hold hold 02.883362.77
4 SKTU04
อ.เวียงสา (N.13B) น้ำน่าน
hold hold hold 0 - -
5 SKTU05
อ.บ่อเกลือ
hold 0 N/A N/A
6 SKTU06
อ.แม่จริม
hold 0 N/A N/A
7 SKTU07
อ.เวียงสา (N.75) น้ำว้า
hold hold hold 04.312215.49
8 SKTU08
อ.นาน้อย
hold 20 N/A N/A
9 SKTU09
อ.นาหมื่น
hold 0 N/A N/A
10 SKTU10
เหนือเขื่อนสิริกิติ์
hold 0 N/A N/A
11 SKTD01
ท้ายเขื่อนสิริกิติ์
hold hold N/A 1.17442.4
12 SKTD02
การประปาผาจุก
hold hold hold 000
13 SKTD03
กระชังปลาบ้านวังกระพี้
hold hold hold 02.238164.276
14 SKTD04
อ.ตรอน (N.60)
hold hold hold 01.974291.84
15 SKTD05
อ.ฟากท่า (N.39)
hold 0 N/A N/A
16 SKTD06
อ.น้ำปาด (N.33)
hold hold hold - 1.34915.229
17 SKTD07
คลองตรอน (N.28B)
hold 0 N/A N/A
18 SKTD08
วัดคีรีวงกฎ (N.72)
hold hold hold 0 - -
19 SKTD09
บ้านหนองบอน (N.40)
hold hold hold - 1.3312.08
20 SKTD10
คลองสิงห์
hold hold N/A 0 -
21 SKTD11
hold hold hold 0-0.051 -
โทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018
No. Station Status Value Remark Graph
Rain WL Q Rain WL Q
1 MKTU01
อำเภออุ้มผาง
hold 0 N/A N/A
2 MKTU02
วัดวังผาแดง
hold 0 N/A N/A
3 MKTD01
วัดหนองปรือ
hold hold hold 01.72 -
4 MKTD02
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
hold hold hold 00.73 -
5 MKTD03
เขื่อนแม่กลอง
hold hold hold 01.69 -
6 MKTD04
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)
hold hold hold 0 - -
7 MKTD05
บ้านหนองบัว
hold hold hold 02.25140.5
8 MKTD07
สถานีทวนสัญญาณท่ากะทิ
hold 0 N/A N/A
9 MKTD08
สถานีทวนสัญญาณเขาตะเคียนด้วน
hold 0 N/A N/A
10 MKMS01
สถานีหลักเขื่อนศรีนครินทร์
hold 0 N/A N/A
11 MKAU01
บ้านเวียคาดี้
hold - N/A N/A
12 MKAU02
อำเภอสังขละบุรี
hold - N/A N/A
13 MKAU03
บ้านจองอัว
hold - N/A N/A
14 MKAU04
เหมืองปิล๊อก
hold - N/A N/A
15 MKAU05
น้ำฝนเขื่อนวชิราลงกรณ
hold - N/A N/A
16 MKTD09
บ้านนาพลแสน
hold hold hold 01.33 -
17 MKTD10
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
hold hold hold 00.91 -
18 MKTD11
วัดท่าแย้
hold hold hold 00.290
19 MKTD12
วัดวังโพธิการาม
hold hold hold - 1.66145.76
20 MKTD13
สถานีทวนสัญญาณเขาป่าห้าม
hold - N/A N/A
21 MKTD14
บ้านแม่น้ำน้อย
hold hold hold 0-0.112.4
22 MKTD15
วัดใหม่ดงสัก บ้านลิ่นถิ่น
hold hold hold 02.07189.3
23 MKTD16
สถานีทวนสัญญาณเขาวังเขมร
hold - N/A N/A
24 MKTD17
บ้านอู่ร่อง
hold - N/A N/A
โทรมาตรเขื่อนรัชชประภา ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018
No. Station Status Value Remark Graph
Rain WL Q Rain WL Q
1 RPBTU01
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพัง
hold 0 N/A N/A
2 RPBTU02
หน่วยพิทักษ์ป่าคลองมอญ
hold 0 N/A N/A
3 RPBTU03
หน่วยพิทักษ์ป่าคลองหยา
hold 0 N/A N/A
4 RPBTD01
ท้ายเขื่อนรัชชประภา
hold hold hold 00.2010
5 RPBTD02
บ้านช่องลม อ.พนม
hold 0 N/A N/A
6 RPBTD03
วัดปากเตลิด อ.พนม
hold hold hold 00.0825.57
7 RPBTD04
โรงสูบน้ำประปาบ้านตาขุน
hold hold hold 03.24214.11
8 RPBTD05
วัดปราการ อ.คีรีรัฐนิคม
hold hold hold 03.068242.3
9 RPBTD06
บ้านปากคู อ.คีรีรัฐนิคม
hold hold hold 03.937134.94
10 RPBTD07
อ.พระแสง
hold hold hold 04.486260.2
11 RPBTD08
รฟ.สุราษฎร์ธานี
hold hold hold 00.931 -
12 RPBTD09
วัดท่าข้าม อ.พุนพิน
hold hold hold 01.389 -
13 RPBTD10
บ้านคลองพนม อ.พนม
hold 0 N/A N/A
14 RPBTD11
อ.วิภาวดี
hold hold hold 03.322227
15 RPBTD12
อ.ทุ่งใหญ่
hold 0 N/A N/A
16 RPBTD13
อ.เคียนซา
hold hold hold 03.803375.257
17 RPBTD14
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
hold hold N/A 2.418 -
โทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018
No. Station Status Value Remark Graph
Rain WL Q Rain WL Q
1 URTU01
ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ)
hold hold hold 01.124382.81973
2 URTU02
น้ำพอง อ.สีชมพู
hold hold hold 00.7763894.77834
3 URTU03
ลำพะเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
hold hold hold 02.700165.02631
4 URTU04
อ.ศรีบุญเรือง
hold 0 N/A N/A
5 URTU05
เขื่อนอุบลรัตน์
hold 0 N/A N/A
6 URTU07
น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29)
hold hold hold 02.119549.10052
7 URTU08
ยอดภูกระดึง
hold 0 N/A N/A
8 URTU09
น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์
hold hold hold 01.023940.320336
9 URTU10
ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ)
hold hold hold 02.2541516.2355
10 URTU11
น้ำพวย อ.ผาขาว
hold hold hold 02.042221.28917
11 URTU12
อ.นากลาง
hold 0 N/A N/A
12 URTD01
ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย)
hold hold hold 01.00373 -
13 URTD02
ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง
hold hold hold 05.0085864.1716
14 URTD03
แม่น้ำชี
hold hold hold 00.3525 -
15 URTD04
แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม
hold hold hold 02.3034760.9666
16 URTD05
แม่น้ำชี บ้านหินกอง
hold hold hold 01.6897519.1017
โทรมาตรเขื่อนปากมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018
No. Station Status Value Remark Graph
Rain WL Q Rain WL Q
1 PMTS1
แม่น้ำชี อ.มหาชนะชัย (E.20A)
hold hold hold 02.6 -
2 PMTS2
แม่น้ำมูล อ.ราษีไศล (M.5)
hold hold hold 0-1.52 -
3 PMTS3
แม่น้ำมูล วัดท่ากกแห่
hold hold hold 01.491 -
4 PMTS4
แม่น้ำมูล วัดปากโดม
hold hold hold 02.205 -
5 PMTS5
แม่น้ำมูล ท้ายแก่งสะพือ
hold hold hold 02.119 -
6 PMTS6
แม่น้ำโขง วัดห้วยสะคาม
hold hold hold 04.37 -
7 PMTS7
ลำโดมใหญ่ บ้านนาเยีย
hold hold hold 00.8 -
8 PMTS8
ลำโดมใหญ่ อ.นาจะหลวย
hold 0 N/A N/A
9 PMTS9
อ.บุณฑริก
hold 0 N/A N/A
10 PMTS10
อ.พนา
hold 0 N/A N/A
11 PMTS11
อ.ตระการพืชผล
hold 0 N/A N/A
12 PMTS12
ลำเซบก บ้านท่าบ่อแบง (M.69)
hold hold hold 04.95 -
13 PMTS13
ห้วยตุงลุง อ.ศรีเมืองใหม่
hold 0 N/A N/A
14 PMTS14
เขื่อนสิรินธร
hold hold hold 01.36 -
15 PMTS15
แม่น้ำมูล บ้านคันไร่
hold hold hold 0 - -
16 PMTS16
แม่น้ำมูล เมืองอุบลราชธานี (M.7)
hold hold N/A 2.308 -
17 PMTS17
หน้าเขื่อนปากมูล
hold hold N/A 4.12 -
18 PMTS18
เขื่อนจุฬาภรณ์
hold hold hold 0 - -
19 PMTS19
เขื่อนห้วยกุ่ม
hold hold hold 0 - -
20 PMTS20
เขื่อนน้ำพุง
hold hold hold 0 - -
โทรมาตรเขื่อนน้ำพุง ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018
No. Station Status Value Remark Graph
Rain WL Q Rain WL Q
1 NPNPU01
hold hold hold 06.78 -
2 NPNPD01
N/A N/A N/A
3 NPNPD02
hold hold hold 01.844 -
4 NPMS01
N/A N/A N/A
โทรมาตรเหมืองแม่เมาะ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2018
No. Station Status Value Remark Graph
Rain WL Q Rain WL Q
1 MMRTU#1
พื้นที่ A4.1
hold 0 N/A N/A
2 MMRTU#2
พื้นที่ WW-C1
hold 0 N/A N/A
3 MMRTU#3
พื้นที่ SW
hold 0 N/A N/A
4 MMRTU#4
พื้นที่ SE
hold 0 N/A N/A
5 MMRTU#5
พื้นที่ NW-Dump
hold 0 N/A N/A