ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม
01 มกราคม - 16 สิงหาคม 2560

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน
ภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ อุบลรัตน์ สิรินธร รัชชประภา บางลาง
รายปีน้ำต่ำที่สุด 352 (2541) 795 (2530) 672 (2541) 569 (2541) 231 (2536) 358 (2541) 81 (2539) 396 (2559)
ต่ำสุดในช่วงเวลานี้ 352 (2541) 795 (2530) 672 (2541) 569 (2541) 156 (2515) 218 (2520) 81 (2539) 377 (2529)
1 ม.ค. - 16 ส.ค. 58 675 1,617 968 2,141 256 358 1,089 776
1 ม.ค. - 16 ส.ค. 59 801 2,240 901 1,562 334 683 1,646 396
1 ม.ค. - 16 ส.ค. 60 1,802 2,502 1,789 2,656 1,893 1,311 1,773 1,313
ค่าเฉลี่ย 1,603 2,539 1,721 2,854 724 764 1,266 714
เทียบกับค่าเฉลี่ย 12%-1%4%-7%162%72%40%84%