วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
สภาพน้ำเขื่อนสิรินธร
กราฟสถานการณ์น้ำเขื่อนสิรินธร
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ปริมาตรกักเก็บปกติ 1,966.477 ล้าน ลบ.ม. (100%)
ปริมาตรกักเก็บต่ำสุด 831.38 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง (56%)
1,108
ล้าน ลบ.ม.
น้ำใช้งานได้ (24%)
277
ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลเข้า วานนี้
9.9
ล้าน ลบ.ม.
น้ำระบาย วานนี้
5.0
ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำแม่น้ำมูลช่วงจังหวัดอุบลราชธานี - เขื่อนปากมูล
324 ลบ.ม./วินาที
44 ลบ.ม./วินาที
107.73 ม.รทก
107.13 ม.รทก
93.18 ม.รทก