เขื่อน

ปริมาณน้ำกักเก็บ

ปริมาณน้ำใช้งานได้

น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน

น้ำไหลเข้า

น้ำระบาย

MCM

%

MCM

%

MCM

%

MCM

MCM

เขื่อนภูมิพล

5,999

45

2,199

23

-1,579

-42

12

22

เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง

4

90

4

90

1

14

22

22

เขื่อนสิริกิติ์

3,875

41

1,025

15

-253

-20

16

12

เขื่อนศรีนครินทร์

12,515

71

2,250

30

-624

-22

4.33

6.57

เขื่อนท่าทุ่งนา

44

80

15

58

-5

-26

5.66

6.98

เขื่อนวชิราลงกรณ

4,683

53

1,671

29

595

55

3.29

13

เขื่อนอุบลรัตน์

829

34

248

13

40

19

4.37

9.04

เขื่อนสิรินธร

991

50

160

14

-73

-31

0.62

3.59

เขื่อนจุฬาภรณ์

54

33

17

14

-5

-22

0.1

0

เขื่อนห้วยกุ่ม

7

36

6

31

-2

-24

0.13

0

เขื่อนน้ำพุง

39

24

30

19

-24

-44

0.01

0.39

เขื่อนรัชชประภา

3,606

64

2,254

53

471

26

2.08

7.17

เขื่อนบางลาง

961

66

685

58

-139

-17

2.3

6.06

รวม

33,609

55

10,565

27

-1,598

-13

45

80

สถานการณ์อ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:00 น.

ไม่มีอ่างที่มีปริมาณน้ำสูงกว่า URC
ปริมาณน้ำอยู่ระหว่าง URC-LRC    7    แห่ง
ปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่า LRC    4     แห่ง
ไม่มีอ่างฯที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า Dead Storage

กองจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 68186

ข้อมูลย้อนหลัง: วัน