รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งสิ้น 28,196 ล้าน ลบ.ม. หรือ 46% ของความจุ เป็นปริมาณน้ำใช้งานได้ 5,152 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 40% (เทียบกับความจุใช้งานได้) หรือ 3,497 ล้าน ลบ.ม.
1.1 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุม (ระหว่าง URC และ LRC) 3 แห่ง
เขื่อนสิรินธร55.85% น้ำใช้งานได้ 266.98 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่า LRC 0.16 ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.64 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 2.08 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนน้ำพุง19.32% น้ำใช้งานได้ 23.29 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่า LRC 0.23 ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.72 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.31 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนบางลาง73.06% น้ำใช้งานได้ 786.30 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า URC 1.94 ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 4.78 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 6.96 ล้าน ลบ.ม.
1.2 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า LRC 7 แห่ง
เขื่อนภูมิพล29.25% น้ำใช้งานได้ 137.13 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 13.55 ม. หรือ 1,893.21 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 8.05 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 4.06 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์35.56% น้ำใช้งานได้ 531.29 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 6.47 ม. หรือ 1,017.68 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 110.35 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.03 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนศรีนครินทร์66.68% น้ำใช้งานได้ 1,567.86 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 0.99 ม. หรือ 323.31 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 7.14 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 10.53 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ40.83% น้ำใช้งานได้ 605.93 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 3.53 ม. หรือ 851.00 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 52.1 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 13.56 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนจุฬาภรณ์33.79% น้ำใช้งานได้ 18.11 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 1.24 ม. หรือ 5.47 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 1.88 ล้าน ลบ.ม. งดระบายน้ำ
เขื่อนห้วยกุ่ม27.82% น้ำใช้งานได้ 4.12 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 3.23 ม. หรือ 4.38 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.43 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.66 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนรัชชประภา49.48% น้ำใช้งานได้ 1,438.43 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 2.73 ม. หรือ 336.44 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 22.64 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 2.02 ล้าน ลบ.ม.
1.3 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด 1 แห่ง
เขื่อนอุบลรัตน์13.91% ต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด 173.11 ม. หรือ 243.55 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 1.1 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.3 ล้าน ลบ.ม.