รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2562ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งสิ้น 42,078 ล้าน ลบ.ม. หรือ 68% ของความจุ เป็นปริมาณน้ำใช้งานได้ 19,033 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 30% (เทียบกับความจุใช้งานได้) หรือ 7,974 ล้าน ลบ.ม.
1.1 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุม (ระหว่าง URC และ LRC) 6 แห่ง
เขื่อนศรีนครินทร์87.81% น้ำใช้งานได้ 5,315.86 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 9.82 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาวันละ 10.1 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ88.76% น้ำใช้งานได้ 4,851.71 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 8.76 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 15.04 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิรินธร95.1% น้ำใช้งานได้ 1,038.76 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.94 ล้าน ลบ.ม. งดระบายน้ำ
เขื่อนน้ำพุง54.58% น้ำใช้งานได้ 81.64 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.07 ล้าน ลบ.ม. งดระบายน้ำ
เขื่อนรัชชประภา68.74% น้ำใช้งานได้ 2,524.44 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 5.23 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 6.32 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนบางลาง57.47% น้ำใช้งานได้ 559.49 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 6.69 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 6.59 ล้าน ลบ.ม.
1.2 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า LRC 5 แห่ง
เขื่อนภูมิพล44.01% น้ำใช้งานได้ 2,124.76 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 11.58 ม. หรือ 2,044.65 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 8.83 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 6.86 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์55.98% น้ำใช้งานได้ 2,473.50 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 5.72 ม. หรือ 1,176.65 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 9.56 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 8.95 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนอุบลรัตน์24.94% น้ำใช้งานได้ 24.67 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 2.49 ม. หรือ 485.16 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ระบายน้ำวันละ 0.32 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนจุฬาภรณ์30.95% น้ำใช้งานได้ 13.46 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 10.92 ม. หรือ 63.73 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.05 ล้าน ลบ.ม. งดระบายน้ำ
เขื่อนห้วยกุ่ม35.58% น้ำใช้งานได้ 5.69 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 2.24 ม. หรือ 3.34 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ งดระบายน้ำ