รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2562ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งสิ้น 35,539 ล้าน ลบ.ม. หรือ 58% ของความจุ เป็นปริมาณน้ำใช้งานได้ 12,495 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 47% (เทียบกับความจุใช้งานได้) หรือ 11,273 ล้าน ลบ.ม.
1.1 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุม (ระหว่าง URC และ LRC) 6 แห่ง
เขื่อนศรีนครินทร์79.51% น้ำใช้งานได้ 3,843.36 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 37.43 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาวันละ 12.02 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ71.31% น้ำใช้งานได้ 3,305.71 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 78.68 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 7.98 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิรินธร61.13% น้ำใช้งานได้ 370.82 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 32.68 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.28 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนน้ำพุง30.17% น้ำใช้งานได้ 41.24 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 4.57 ล้าน ลบ.ม. งดระบายน้ำ
เขื่อนรัชชประภา63.95% น้ำใช้งานได้ 2,254.47 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 9.85 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 3.99 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนบางลาง53.81% น้ำใช้งานได้ 506.24 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 3.93 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 3.06 ล้าน ลบ.ม.
1.2 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า LRC 4 แห่ง
เขื่อนภูมิพล34.29% น้ำใช้งานได้ 816.66 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 10.26 ม. หรือ 1,526.79 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 30.35 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 6.95 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์44.4% น้ำใช้งานได้ 1,372.71 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 4.42 ม. หรือ 790.23 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 66.63 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 4.03 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนจุฬาภรณ์25.14% น้ำใช้งานได้ 3.95 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 5.70 ม. หรือ 22.49 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.2 ล้าน ลบ.ม. งดระบายน้ำ
เขื่อนห้วยกุ่ม26.39% น้ำใช้งานได้ 3.83 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 3.74 ม. หรือ 5.07 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ งดระบายน้ำ
1.3 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด 1 แห่ง
เขื่อนอุบลรัตน์21.91% ต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด 0.33 ม. หรือ 48.95 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 1.41 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.5 ล้าน ลบ.ม.