รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งสิ้น 36,428 ล้าน ลบ.ม. หรือ 59% ของความจุ เป็นปริมาณน้ำใช้งานได้ 13,383 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 36% (เทียบกับความจุใช้งานได้) หรือ 7,453 ล้าน ลบ.ม.
1.1 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุม (ระหว่าง URC และ LRC) 6 แห่ง
เขื่อนศรีนครินทร์80.2% น้ำใช้งานได้ 3,967.08 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่า LRC 1.70 ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.7 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาวันละ 16.94 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนวชิราลงกรณ68.92% น้ำใช้งานได้ 3,094.04 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่า LRC 3.05 ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ระบายน้ำวันละ 20.06 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิรินธร74.32% น้ำใช้งานได้ 630.17 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า URC 0.35 ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ระบายน้ำวันละ 3.1 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนน้ำพุง48.34% น้ำใช้งานได้ 71.31 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่า LRC 2.57 ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ระบายน้ำวันละ 0.2 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนรัชชประภา61.59% น้ำใช้งานได้ 2,121.14 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่า LRC 0.68 ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 2.07 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 6.98 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนบางลาง72.52% น้ำใช้งานได้ 778.44 ล้าน ลบ.ม. สูงกว่า LRC 0.39 ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 2.23 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 2.07 ล้าน ลบ.ม.
1.2 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า LRC 4 แห่ง
เขื่อนภูมิพล38.14% น้ำใช้งานได้ 1,333.97 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 15.13 ม. หรือ 2,483.46 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ระบายน้ำวันละ 7.06 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนสิริกิติ์45.91% น้ำใช้งานได้ 1,516.08 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 6.35 ม. หรือ 1,184.20 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 1.68 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 9.49 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนจุฬาภรณ์25.54% น้ำใช้งานได้ 4.60 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 11.36 ม. หรือ 56.54 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ระบายน้ำวันละ 0.63 ล้าน ลบ.ม.
เขื่อนห้วยกุ่ม10.77% น้ำใช้งานได้ 0.67 ล้าน ลบ.ม. ต่ำกว่า LRC 7.57 ม. หรือ 7.86 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ ระบายน้ำวันละ 0.2 ล้าน ลบ.ม.
1.3 อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด 1 แห่ง
เขื่อนอุบลรัตน์17.5% ต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด 173.87 ม. หรือ 156.13 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.15 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.5 ล้าน ลบ.ม.