ระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ Water Resource Management

เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ จากข้อมูล Rule Curve

 ขณะนี้มีผู้ Online พร้อมกัน จำนวน : 3 ท่าน

สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.
ณ วันที่     22 ต.ค. 2562     เวลา 24:00 น.

ลำดับที่
เขื่อน
ความจุ
ปริมาณน้ำ
กักเก็บ
ปริมาณน้ำ
ใช้งานได้
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
น้ำไหลเข้า
น้ำระบาย
MCM
MCM
%
MCM
%
MCM
%
MCM
MCM
1
เขื่อนภูมิพล 13,462 5,925   44 2125 22 -3,338.29-61.11 8.83 6.9
2
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 5,324   56 2474 37 -3,011.87-54.91 9.56 8.95
3
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 15,581   88 5316 71 -773.34-12.70 9.82 13
4
เขื่อนวชิราลงกรณ 8,860 7,864   89 4852 83 150.30 8.76 15
5
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 606   25 25 1.33 -207.39-89.37 0 0.32
6
เขื่อนสิรินธร 1,966 1,870   95 1039 92 48086 0.94 0
7
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 51   31 13 11 -64.23-82.67 0.05 0
8
เขื่อนห้วยกุ่ม 20 7   36 5.69 30 -0.03-0.52 0 0
9
เขื่อนน้ำพุง 165 90   55 82 52 -36.87-31.11 0.07 0
10
เขื่อนรัชชประภา 5,639 3,876   69 2524 59 -969.89-27.76 5.23 6.32
11
เขื่อนบางลาง 1,454 836   57 559 47 -65.80-10.52 6.69 6.59


รวม 61,417 42,029 68 19,014 50 -7,973.30 -30 50 57
    
    หมายเหตุ
        ใช้เกณฑ์ Rule Curve
        ในการแบ่งสถานะ
สีแดง   คือ น้ำมาก (สูงกว่า Upper Rule Curve)
สีเขียว   คือ น้ำปกติ (อยู่ระหว่าง Upper และ Lower Rule Curve)
สีส้ม   คือ น้ำน้อย (ต่ำกว่า Lower Rule Curve)
สีเทา   คือ ปริมาณใช้การไม่ได้ ( Dead Storage)