ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ Water Resource Management

 ขณะนี้มีผู้ Online พร้อมกัน จำนวน : 2 ท่าน

สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.

ลำดับที่
เขื่อน
ความจุ
ปริมาณน้ำกักเก็บ
ปริมาณน้ำใช้งานได้
MCM
MCM
%
MCM
%
1
เขื่อนภูมิพล 13,462 6,636 49 % 2,836 29 %
2
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 4,947 52 % 2,097 31 %
3
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 14,393 81 % 4,128 55 %
4
เขื่อนวชิราลงกรณ 8,860 5,206 59 % 2,194 38 %
5
เขื่อนรัชชประภา 5,639 3,957 70 % 2,605 61 %
6
เขื่อนบางลาง 1,454 1,020 70 % 743 63 %
7
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 591 24 % 9 0 %
8
เขื่อนสิรินธร 1,966 867 44 % 36 3 %
9
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 78 48 % 41 32 %
10
เขื่อนน้ำพุง 165 70 42 % 61 39 %
11
เขื่อนห้วยกุ่ม 20 11 54 % 9 47 %


รวม 61,417 37,776 62 % 14,760 38 %

    หมายเหตุ
    ใช้เกณฑ์ Rule Curve ในการแบ่งสถานะ

    สีแดง   คือ น้ำมาก ( สูงกว่า Upper Rule Curve )
    สีเขียว  คือ น้ำปกติ ( อยู่ระหว่าง Upper และ Lower Rule Curve )
    สีส้ม    คือ น้ำน้อย ( ต่ำกว่า Lower Rule Curve )
    สีเทา   คือ ปริมาณใช้การไม่ได้ ( Dead Storage )