ระบบรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ Water Resource Management

เกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ จากข้อมูล Rule Curve

 ขณะนี้มีผู้ Online พร้อมกัน จำนวน : 3 ท่าน

สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อน กฟผ.
ณ วันที่     24 ส.ค. 2562     เวลา 24:00 น.

ลำดับที่
เขื่อน
ความจุ
ปริมาณน้ำ
กักเก็บ
ปริมาณน้ำ
ใช้งานได้
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
น้ำไหลเข้า
น้ำระบาย
MCM
MCM
%
MCM
%
MCM
%
MCM
MCM
1
เขื่อนภูมิพล 13,462 4,617   34 817 8.45 -3,440.51-80.82 30 7
2
เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 4,223   44 1373 21 -2,816.86-67.24 67 4.03
3
เขื่อนศรีนครินทร์ 17,745 14,108   80 3843 51 -1,760.22-31.41 37 18
4
เขื่อนวชิราลงกรณ 8,860 6,318   71 3306 57 -1,773.16-34.91 79 7.98
5
เขื่อนอุบลรัตน์ 2,431 533   22 -48.95 -2.65 -143.64-151.70 1.41 0.5
6
เขื่อนสิรินธร 1,966 1,202   61 371 33 6521 33 0.28
7
เขื่อนจุฬาภรณ์ 164 41   25 3.95 3.12 -56.03-93.41 0.2 0
8
เขื่อนห้วยกุ่ม 20 5   26 3.83 20 0.9031 0 0
9
เขื่อนน้ำพุง 165 50   30 41 26 -67.03-61.91 4.57 0
10
เขื่อนรัชชประภา 5,639 3,606   64 2254 53 -1,318.45-36.90 9.85 3.99
11
เขื่อนบางลาง 1,454 783   54 506 43 336.91 3.93 3.06


รวม 61,417 35,485 58 12,470 32 -11,277.21 -47 266 45
    
    หมายเหตุ
        ใช้เกณฑ์ Rule Curve
        ในการแบ่งสถานะ
สีแดง   คือ น้ำมาก (สูงกว่า Upper Rule Curve)
สีเขียว   คือ น้ำปกติ (อยู่ระหว่าง Upper และ Lower Rule Curve)
สีส้ม   คือ น้ำน้อย (ต่ำกว่า Lower Rule Curve)
สีเทา   คือ ปริมาณใช้การไม่ได้ ( Dead Storage)