เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนศรีนครินทร์
หน่วย : ล้าน ลบ.ม.
น้ำในอ่าง : 4,811 (54%)
น้ำในอ่าง : 14,493 (82%)
น้ำใช้งานได้ : 1,799 (31%)
น้ำใช้งานได้ : 4,228 (57%)
น้ำไหลเข้า : 0.0
น้ำไหลเข้า : 14.0
น้ำระบาย : 20.0
น้ำระบาย : 20.0