กำหนดค่า Release Plan : ล้าน ลบ.ม.
เลือกคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนต่างๆ
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ำพุง
เขื่อนปากมูล เขื่อนห้วยกุ่ม