เลือกติดตามสภาพน้ำ เขื่อนต่างๆ ปริมาณน้ำ ระดับน้ำ
ปี สถิติ เพิ่มเติม
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนปากมูล เขื่อนน้ำพุง เขื่อนห้วยกุ่ม