แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี2563
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2562/63) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 2563
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2563 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,550 1,100 1,100 966
-134
88%
88%
0 1,841 1,841 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
สิริกิติ์ 1,450 1,450 1,852
402
128%
128%
0 2,778 2,778
รวม 2,550 2,550 2,818
268
111%
111%
0 4,619 4,619
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 4,000 1,600 1,408 1,178
-229
84%
74%
192 3,059 2,867 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
วชิราลงกรณ 2,400 2,111 1,181
-931
56%
49%
289 1,813 1,524
รวม 4,000 3,519 2,359
-1,160
67%
59%
481 4,872 4,391
หนองหวาย อุบลรัตน์ 139 139 139 63
-75
46%
46%
0.0 1,005 1,005 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
ลำโดมน้อย สิรินธร 890 890 812 0
-812
0%
0%
78 910 832 1 พ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 15 15 15.1 36.5
21.4
242%
242%
0.0 119 119 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 34 34 32.3 51.1
18.8
158%
149%
2.1 18 - 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- น้ำพุง 60 60 59.1 36.6
-23
62%
61%
0.9 80 79 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- รัชชประภา 0 0 849
849
0%
0%
0.0 2,373 2,373 1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
ปัตตานี บางลาง 0 0 0
0
0%
0%
0.0 771 771 1 ต.ค. 63 - 3 พ.ค. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง