แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี (2566/2567) ข้อมูลการใช้น้ำ ถึงวันที่
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2566/2567) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2566
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 4,750 2,750 2,750 3,605
855
131%
131%
0 6,645 6,645 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
สิริกิติ์ 2,000 2,000 2,094
94
105%
105%
0 3,211 3,211
รวม 4,750 4,750 5,699
949
120%
120%
0 9,855 9,855
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,975 1,800 1,503 1,098
-405
73%
61%
297 4,424 4,098 1 ก.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
วชิราลงกรณ 2,000 1,670 1,505
-165
90%
75%
330 4,848 4,518
รวม 3,800 3,173 2,603
-570
82%
68%
627 9,272 8,645
หนองหวาย อุบลรัตน์ 250 250 250 570
320
228%
228%
0 1,767 1,767 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
ลำโดมน้อย สิรินธร 673 673 673 2
-671
0%
0%
0 964 964 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 15 15 15 4
-11
29%
29%
0 102 102 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 10 10 10 40
30
396%
396%
0 19 19 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
- น้ำพุง 57 57 57 75
18
132%
132%
0 133 133 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในเขื่อน
- รัชชประภา 1,109 1,109 1,109 896
-214
81%
81%
0 3,081 3,081 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
ปัตตานี บางลาง - - - - - -
-
- 644 - -
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง