แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี2564
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2564) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,300 1,000 615 733
118
119%
73%
385 423 38 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
สิริกิติ์ 1,300 799 1,467
668
184%
113%
501 334 -167
รวม 2,300 1,414 2,200
786
156%
96%
886 757 -129
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 1,600 285 280
-5
98%
17%
1,315 0 -1,315 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
วชิราลงกรณ 2,400 427 213
-214
50%
9%
1,973 1,261 -711
รวม 4,000 712 493
-220
69%
12%
3,288 1,261 -2,026
หนองหวาย อุบลรัตน์ 281 812 380 429
50
113%
53%
432 246 -187 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 1,045 1,036 467 0
-467
0%
0%
569 347 -222 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 69 69 33.9 34.0
0.2
100%
49%
35 77 42 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 0 0.0 37.6
37.6
0%
0%
0.0 8.9 - 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- น้ำพุง 50 50 41.9 37.2
-5
89%
75%
7.7 48 40 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
- รัชชประภา 1,000 1,000 478 607
128
127%
61%
521 1,964 1,443 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ปัตตานี บางลาง 0 0 0
0
0%
0%
0.0 523 523 1 ต.ค. 63 - 3 พ.ค. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง