แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี2564
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2564) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 22 ต.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,300 1,000 967 967
-1
100%
97%
33 0 -33 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
สิริกิติ์ 1,300 1,257 1,978
721
157%
152%
43 0 -43
รวม 2,300 2,224 2,944
720
132%
128%
76 0 -76
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 2,800 1,100 808 724
-84
90%
66%
292 0 -292 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
วชิราลงกรณ 1,700 1,114 1,047
-66
94%
62%
587 0 -587
รวม 2,800 1,922 1,771
-150
92%
63%
879 0 -879
หนองหวาย อุบลรัตน์ 281 812 772 1,008
236
131%
124%
40 0.0 -40 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 1,045 1,036 984 0
-984
0%
0%
52 0.0 -52 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 69 69 66.4 99.4
32.9
150%
144%
2.8 0.0 -2.8 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 0 0.0 106.5
106.5
0%
0%
0.0 0.0 - 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- น้ำพุง 50 50 49.2 53.0
4
108%
107%
0.3 0.0 -0.3 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
- รัชชประภา 1,000 1,000 956 1,222
266
128%
122%
44 0.0 -44 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ปัตตานี บางลาง 580 580 69 141
71
204%
24%
511 0.0 -511 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง