แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี2564
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2564) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,300 1,000 95 78
-17
82%
8%
905 802 -103 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
สิริกิติ์ 1,300 124 157
33
126%
12%
1,176 821 -355
รวม 2,300 219 235
15
107%
10%
2,081 1,622 -458
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 0 0 0
0
0%
0%
0 1,343 1,343 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
วชิราลงกรณ 0 0 0
0
0%
0%
0 676 676
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 2,019 2,019
หนองหวาย อุบลรัตน์ 281 1,624 115 20
-94
18%
1%
1,509 347 -1,162 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 1,045 1,036 48 0
-48
0%
0%
988 310 -679 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 69 69 4.4 0.2
-4.3
4%
0%
65 49 -16 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 0 0.0 0.4
0.4
0%
0%
0.0 14 - 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- น้ำพุง 50 50 3.8 4.2
0
112%
9%
46 53 6.9 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
- รัชชประภา 1,000 1,000 74 96
22
130%
10%
926 1,921 995 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ปัตตานี บางลาง 0 0 0
0
0%
0%
0.0 790 790 1 ต.ค. 63 - 3 พ.ค. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง