แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี (2566/2567) ข้อมูลการใช้น้ำ ถึงวันที่
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2566/2567) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2567
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 4,750 2,750 2,750 3,605
855
131%
131%
0 3,234 3,234 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
สิริกิติ์ 2,000 2,000 2,094
94
105%
105%
0 1,385 1,385
รวม 4,750 4,750 5,699
949
120%
120%
0 4,619 4,619
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,975 1,800 1,800 1,315
-485
73%
73%
0 2,910 2,910 1 ก.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
วชิราลงกรณ 2,000 2,000 1,878
-122
94%
94%
0 2,328 2,328
รวม 3,800 3,800 3,193
-607
84%
84%
0 5,238 5,238
หนองหวาย อุบลรัตน์ 250 250 250 570
320
228%
228%
0 503 503 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
ลำโดมน้อย สิรินธร 673 673 673 2
-671
0%
0%
0 320 320 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 15 15 15 4
-11
29%
29%
0 18 18 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 10 10 10 40
30
396%
396%
0 5 5 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
- น้ำพุง 57 57 57 75
18
132%
132%
0 54 54 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในเขื่อน
- รัชชประภา 1,109 1,109 1,109 896
-214
81%
81%
0 2,487 2,487 1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
ปัตตานี บางลาง 707 707 707 1,130
424
160%
160%
0 829 829 1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง