แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูฝน ปี2564
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูฝน ปี (2564) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2565
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2565 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูฝน * ช่วงฤดูฝน
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 2,300 0 0 0
0
0%
0%
0 3,639 3,639 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
สิริกิติ์ 0 0 0
0
0%
0%
0 1,383 1,383
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 5,022 5,022
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 2,800 0 0 0
0
0%
0%
0 5,942 5,942 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
วชิราลงกรณ 0 0 0
0
0%
0%
0 4,265 4,265
รวม 0 0 0
0
0%
0%
0 10,208 10,208
หนองหวาย อุบลรัตน์ 281 0 0 0
0
0%
0%
0.0 1,206 1,206 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 1,045 0 0 0
0
0%
0%
0.0 764 764 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 69 0 0.0 0.0
0.0
0%
0%
0.0 106 106 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 0 0.0 0.0
0.0
0%
0%
0.0 8.4 - 1 ส.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
- น้ำพุง 50 0 0.0 0.0
0
0%
0%
0.0 82 82 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
- รัชชประภา 1,000 0 0 0
0
0%
0%
0.0 2,971 2,971 1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
ปัตตานี บางลาง 580 0 0 0
0
0%
0%
0.0 855 855 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูฝนแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง