สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 85 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 181 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 581 ล้าน ลบ.ม. ปี 2546
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 3 ล้าน ลบ.ม. ปี 2547