สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 7 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 112 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 408 ล้าน ลบ.ม. ปี 2518
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 3 ล้าน ลบ.ม. ปี 2542