สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 252 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 1,253 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 3,625 ล้าน ลบ.ม. ปี 2554
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 252 ล้าน ลบ.ม. ปี 2563