สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 6,387 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 5,333 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 12,308 ล้าน ลบ.ม. ปี 2554
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 1,429 ล้าน ลบ.ม. ปี 2541