สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 584 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 1,066 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 3,134 ล้าน ลบ.ม. ปี 2554
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 191 ล้าน ลบ.ม. ปี 2563