สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 26 มกราคม 2565
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 44 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 114 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 416 ล้าน ลบ.ม. ปี 2518
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 3 ล้าน ลบ.ม. ปี 2542