สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 4,174 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 4,419 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 11,265 ล้าน ลบ.ม. ปี 2554
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 1,337 ล้าน ลบ.ม. ปี 2541