สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 20 เมษายน 2564
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 82 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 256 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 787 ล้าน ลบ.ม. ปี 2546
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 3 ล้าน ลบ.ม. ปี 2547