สถิติปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม 2,082 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเฉลี่ย 4,546 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมสูงสุด 11,473 ล้าน ลบ.ม. ปี 2554
ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมต่ำสุด 1,351 ล้าน ลบ.ม. ปี 2541