แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2560/61
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2560/61) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 22 ม.ค. 2561
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2561 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,150 3,066 1,286 1,137 -149 88% 37% 1,780 6,352 4,572 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
สิริกิติ์ 3,284 1,304 1,446 142 111% 44% 1,980 4,629 2,649
รวม 6,350 2,590 2,583 -7 100% 41% 3,760 10,981 7,221
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,000 2,237 202 141 -61 70% 6% 2,036 5,219 3,184 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
วชิราลงกรณ 2,763 283 186 -97 66% 7% 2,480 3,594 1,114
รวม 5,000 485 327 -158 67% 7% 4,515 8,813 4,298
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,100 1,099 463 680 217 147% 62% 636 1,314 678 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 195 75 0 -75 0% 0% 120 613 493 8 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 33 9 11 2 126% 35% 24 117 93 15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 48 18 10 -8 56% 21% 30 11 - 15 ธ.ค. 58 - 12 เม.ย. 59
ปัตตานี บางลาง 623 620 0 0 0 0% 0% 620 1,041 421 5 มี.ค.61 - 2 ก.ย.61
- รัชชประภา 1,300 1,300 535 340 -195 64% 26% 765 3,002 2,237 1 พ.ย. 60 - 29 เม.ย. 61
- น้ำพุง 40 40 8 16 8 198% 39% 32 106 74 28 ธ.ค. 60- 1 พ.ค. 61
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง