แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2561
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2561 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 675 749 74 111% 25% 2,325 5,598 3,273 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 830 880 49 106% 25% 2,669 4,901 2,231
รวม 6,500 1,505 1,628 123 108% 25% 4,994 10,499 5,504
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 3,135 0 0 0 0% 0% 3,135 6,041 2,907 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 2,565 0 0 0 0% 0% 2,565 4,374 1,809
รวม 5,700 0 0 0 0% 0% 5,700 10,415 4,715
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 0 0 9 9 0% 0% 0 219 219 1 ธ.ค. 60 - 15 พ.ค. 61
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 0 0 147 147 0% 0% 0 460 460 8 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 0 0 0 0 0% 0% 0 88 88 15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 0 0 0 0 0% 0% 0 16 - 15 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
ปัตตานี บางลาง 623 0 0 0 0 0% 0% 0 712 712 1 เม.ษ.61 - 30 ก.ย.61
- รัชชประภา 1,300 0 0 266 266 0% 0% 0 3,382 3,382 1 พ.ย. 60 - 29 เม.ย. 61
- น้ำพุง 40 0 0 0 0 0% 0% 0 113 113 28 ธ.ค. 60- 1 พ.ค. 61
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง