แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2559/60
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2559/60) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2560
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2560 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 4,600 0 0 1,624 1,624 0% 0% 0 4,104 2,504 พ.ย.59 - เม.ย.60
สิริกิติ์ 0 0 3,456 3,456 0% 0% 0 4,493 1,493
รวม 0 0 5,080 5,080 0% 0% 0 8,597 3,997
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 2,950 0 0 1,370 1,370 0% 0% 0 3,807 3,807 ม.ค.60 - มิ.ย.60
วชิราลงกรณ 0 0 1,926 1,926 0% 0% 0 3,463 3,463
รวม 0 0 3,296 3,296 0% 0% 0 7,270 7,270
หนองหวาย อุบลรัตน์ 130 0 0 1,473 1,473 0% 0% 0 1,284 1,284 18 ธ.ค.59 - 13 พ.ค.60
ลำโดมน้อย สิรินธร 185 0 0 0 0 0% 0% 0 559 559 11 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 24 0 0 42 42 0% 0% 0 89 89 1 ธ.ค.59 - 26 เม.ย.60
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 36 0 0 44 44 0% 0% 0 12 - 15 ธ.ค.58 - 12 เม.ย.59
ปัตตานี บางลาง 580 0 0 1,038 1,038 0% 0% 0 637 637 02 มี.ค.60 - 30 ส.ค.60
- รัชชประภา 0 0 0 1,102 1,102 0% 0% 0 2,928 2,928 1 พ.ย.59 - 1 พ.ค.60
- น้ำพุง 0 0 0 4 4 0% 0% 0 162 162 28 ธ.ค.59 - 1 พ.ค.60
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง