แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2559/60
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2559/60) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2560
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2560 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 4,600 0 0 27 27 0% 0% 0 7,089 5,489 พ.ย.59 - เม.ย.60
สิริกิติ์ 0 0 54 54 0% 0% 0 5,654 2,654
รวม 0 0 81 81 0% 0% 0 12,743 8,143
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 2,950 0 0 0 0 0% 0% 0 5,285 5,285 ม.ค.60 - มิ.ย.60
วชิราลงกรณ 0 0 0 0 0% 0% 0 3,987 3,987
รวม 0 0 0 0 0% 0% 0 9,272 9,272
หนองหวาย อุบลรัตน์ 130 0 0 121 121 0% 0% 0 1,975 1,975 18 ธ.ค.59 - 13 พ.ค.60
ลำโดมน้อย สิรินธร 185 0 0 0 0 0% 0% 0 815 815 11 พ.ย.59 - 30 เม.ย.60
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 24 0 0 0 0 0% 0% 0 123 123 1 ธ.ค.59 - 26 เม.ย.60
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 36 0 0 0 0 0% 0% 0 18 - 15 ธ.ค.58 - 12 เม.ย.59
ปัตตานี บางลาง 580 0 0 0 0 0% 0% 0 502 502 02 มี.ค.60 - 30 ส.ค.60
- รัชชประภา 0 0 0 97 97 0% 0% 0 3,037 3,037 1 พ.ย.59 - 1 พ.ค.60
- น้ำพุง 0 0 0 0 0 0% 0% 0 147 147 28 ธ.ค.59 - 1 พ.ค.60
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง