แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2560/61
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2560/61) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 20 พ.ค. 2561
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2561 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,350 3,333 3,333 3,394 61 102% 102% 0 3,663 3,663 1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย. 61
สิริกิติ์ 3,816 3,816 3,823 7 100% 100% 0 2,350 2,350
รวม 7,150 7,150 7,218 68 101% 101% 0 6,013 6,013
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,000 2,354 1,837 1,562 -275 85% 66% 517 4,033 3,516 1 ม.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61
วชิราลงกรณ 2,654 2,187 1,976 -211 90% 74% 468 1,706 1,238
รวม 5,008 4,024 3,538 -486 88% 71% 984 5,738 4,754
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 1,268 1,268 1,349 81 106% 106% 0 407 407 1 ธ.ค. 60 - 15 พ.ค. 61
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 195 195 147 -49 75% 75% 0 143 143 8 ธ.ค. 60 - 12 เม.ย. 61
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 33 33 35 2 107% 107% 0 67 67 15 ธ.ค. 60 - 20 เม.ย. 61
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 48 48 41 -7 84% 84% 0 14 - 15 ธ.ค. 58 - 12 เม.ย. 59
ปัตตานี บางลาง 623 831 303 247 -56 81% 30% 528 970 443 1 เม.ษ.61 - 30 ก.ย.61
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,300 909 -392 70% 70% 0 2,516 2,516 1 พ.ย. 60 - 29 เม.ย. 61
- น้ำพุง 40 40 40 60 20 151% 151% 0 49 49 28 ธ.ค. 60- 1 พ.ค. 61
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง