แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี (2566/2567) ข้อมูลการใช้น้ำ ถึงวันที่
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2566/2567) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2567
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 4,600 3,945 3,682 3,539
-143
96%
90%
263 3,234 2,971 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
สิริกิติ์ 2,445 2,298 2,317
19
101%
95%
147 1,385 1,238
รวม 6,390 5,980 5,855
-125
98%
92%
410 4,619 4,209
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,000 2,550 1,430 1,400
-30
98%
55%
1,120 2,910 1,790 1 ม.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67
วชิราลงกรณ 2,450 1,592 2,060
468
129%
84%
858 2,328 1,470
รวม 5,000 3,022 3,460
438
114%
69%
1,978 5,238 3,260
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,150 1,494 1,417 1,492
75
105%
100%
77 503 426 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
ลำโดมน้อย สิรินธร 222 222 222 230
9
104%
104%
0 320 320 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 40 40 40 35
-5
88%
88%
0 18 18 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 55 55 55 64
9
117%
117%
0 5 5 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
- น้ำพุง 70 70 66 70
4
106%
100%
4 54 50 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในเขื่อน
- รัชชประภา 1,700 1,700 1,553 943
-610
61%
55%
147 2,487 2,340 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
ปัตตานี บางลาง 608 785 76 97
21
128%
12%
709 829 120 1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง