แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2563/64
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2563/64) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2564
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 13 พ.ค. 2564 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 3,050 1,100 1,100 1,103
4
100%
100%
0 802 802 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
สิริกิติ์ 2,600 2,600 2,604
3
100%
100%
0 821 821
รวม 3,700 3,700 3,707
7
100%
100%
0 1,622 1,622
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 3,000 2,350 1,818 1,686
-133
93%
72%
532 1,343 811 1 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
วชิราลงกรณ 1,450 1,111 1,056
-55
95%
73%
339 676 337
รวม 3,800 2,930 2,742
-188
94%
72%
871 2,019 -670
หนองหวาย อุบลรัตน์ 645 645 645 581
-64
90%
90%
0.0 347 347 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ลำโดมน้อย สิรินธร 200 200 200 195
-5
98%
98%
0.0 310 310 5 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 38 38 38.0 52.8
14.8
139%
139%
0.0 49 49 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 55 55 53.5 58.7
5.2
110%
107%
1.5 14 - 1 พ.ย. 63 - 28 พ.ค. 64
- น้ำพุง 20 20 20.1 16.8
-3
84%
84%
0.0 53 53 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,300 719
-581
55%
55%
0.0 1,921 1,921 1 พ.ย. 63 - 30 เม.ย. 64
ปัตตานี บางลาง 858 793 201 253
52
126%
32%
592 790 198 1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง