แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี (2566/2567) ข้อมูลการใช้น้ำ ถึงวันที่
โครงการชลประทาน รับน้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2566/2567) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2566
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2566 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง * ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 4,600 2,800 178 114
-64
64%
4%
2,622 6,645 4,022 1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
สิริกิติ์ 1,800 144 197
53
137%
11%
1,656 3,211 1,555
รวม 4,600 322 311
-11
97%
7%
4,278 9,855 5,577
แม่กลอง ท่าทุ่งนา - - - - - -
-
- 4,424 - -
วชิราลงกรณ - - - - -
-
- 4,848 -
รวม - - - - -
-
- 9,272 -
หนองหวาย อุบลรัตน์ - - - - - -
-
- 1,767 - -
ลำโดมน้อย สิรินธร - - - - - -
-
- 964 - -
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ - - - - - -
-
- 102 - -
น้ำพรม ห้วยกุ่ม - - - - - -
-
- 19 - -
- น้ำพุง - - - - - -
-
- 133 - -
** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในเขื่อน
- รัชชประภา - - - - - -
-
- 3,081 - -
ปัตตานี บางลาง - - - - - -
-
- 644 - -
หมายเหตุ *ไม่รวมปริมาณน้ำไหลเข้าและความสูญเสียอื่นๆ
**แถบสีเทา คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ข้อมูลยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง