วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 00.00 น.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
1,082.60 ล้าน ลบ.ม. (74.4%)
รองรับน้ำได้อีก 371.76 ล้าน ลบ.ม. (25.6%)
ปริมาตรกักเก็บปกติ 1,454 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาตรกักเก็บต่ำสุด 276 ล้าน ลบ.ม.
ระดับน้ำในอ่างฯ
107.62
ม. รทก.
ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้
4
เซนติเมตร
ปริมาณน้ำใช้งานได้ (68.44%)
806.32
ล้าน ลบ.ม.
มากกว่าปีที่แล้ว
26.03
ล้าน ลบ.ม.
น้ำไหลเข้าอ่างฯ วานนี้
6.50
ล้าน ลบ.ม.
น้ำระบาย วานนี้
8.23
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในรอบสัปดาห์
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
หน่วย: ล้าน ลบ.ม.
หน่วย: ล้าน ลบ.ม.
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (12 พ.ค. - 18 พ.ค. 2565)
น้ำไหลเข้าอ่างฯ สะสม
48.79
ล้าน ลบ.ม.
น้ำระบายสะสม
56.17
ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่างฯลดลง
8.44
ล้าน ลบ.ม.
แผนระบายน้ำ (ล้าน ลบ.ม./วัน)
16 พ.ค.
17 พ.ค.
18 พ.ค.
19 พ.ค.
20 พ.ค.
21 พ.ค.
22 พ.ค.
8
8
8
8
8
8
8
ติดตามระบบโทรมาตรเขื่อนบางลาง
  สถานีโทรมาตร      ระดับน้ำ    สถานะ*
TD02 สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา
37.17
ม.รทก.
วิกฤต
TD03 สะพานท่าสาป อ.เมือง
13.12
ม.รทก.
ปกติ
* TD02 ระดับเฝ้าระวัง = 36.64 ม.(รทก.) /ระดับวิกฤต = 37.14 ม.(รทก.)
* TD03 ระดับเฝ้าระวัง = 15.80 ม.(รทก.) /ระดับวิกฤต = 16.50 ม.(รทก.)